qrLaboratorium Badań Medioznawczych

 

ul. Bednarska 2/4 (pokój nr 13)

00-310 Warszawa

 

tel. 22 55 23 943

e-mail: biuro@lbm.uw.edu.pl

logo

Zespół Laboratorium Badań Medioznawczych

gackowski

 

dr Tomasz Gackowski 

Medioznawca, historyk, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Public Relations oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarz Rady Programowej LBM UW. Pomysłodawca wortalu medioznawca.com.

 

 

 

brylska

 

dr Karolina Brylska 

Medioznawca, asystent w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Public Relations Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dzien-nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Trener wystąpień publicznych i medialnych. Członek zespołu medioznawca.com .

 

 

 

 

balcerzak

 

Adam Balcerzak

Specjalista w zakresie IT, webmaster, technik w Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, właściciel agencji interaktywnej, ale przede wszystkim entuzjasta technologii informacyjnych. Z zainteresowaniem śledzi rynek i rozwój nowych technologii, a także sposób ich wykorzystania w życiu codziennym mediów, firm i zwykłych ludzi.

 

 

 

 

Patera2

 

mgr Mateusz Patera

Doktorant na kierunku nauki społeczne w zakresie nauk o mediach (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego). Współpracownik Laboratorium Badań Medioznawczych. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Instytut Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego); zainteresowania naukowo-badawcze: metody badań medioznawczych (m.in. okulografia, badania fokusowe), komunikacja wizualna, badania wizerunku, komunikacja WEB 2.0 i 3.0.

 

 

Członkowie zespołu badawczego

  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
  • dr hab. Jacek Wasilewski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • dr Michał Głowacki – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • dr Krzysztof Kowalik – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • dr Bartłomiej Moszoro – freelancer
  • dr Łukasz Szurmiński – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • mgr Marcin Łączyński – SHtraining, MTResearch
  • mgr Jolanta Pisarek – Instytut Badań Edukacyjnych
  • mgr Jarek Żyliński – freelancer