b_400_121_16777215_00_https___www.wdib.uw.edu.pl_images_fomo19sliderwdib.jpg

9 października 2019 r., w godzinach 10.00-11.30, w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, sala 315), odbyła się prezentacja raportu pt. „FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Dokument powstał we współpracy badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW oraz panelu badawczego Ariadna, a opracowano go przy wsparciu Google Poland. Jego podstawą są reprezentatywne, ilościowe badania polskich internautów, którzy ponownie odpowiadali na pytania dotyczące syndromu Fear of Missing Out.

 

Zaprezentowany raport podsumował wyniki drugiej edycji badań nad zjawiskiem FOMO, zapoczątkowanych w 2018 roku. O ile w ubiegłorocznym dokumencie badacze skoncentrowali się na definiowaniu fenomenu i analizowaniu jego skali głównie w kontekście nawyków użytkowania mediów społecznościowych, o tyle w 2019 roku główny nacisk położyli na zagadnienia związane z uzależnieniem od Sieci i social mediów, nadmiernym korzystaniem z telefonu komórkowego i utrzymaniem dobrostanu cyfrowego. Mimo wprowadzenia nowych wątków badawczych, w raporcie ważne miejsce nadal zajmują dane fundamentalne, poświęcone m.in. zakresowi występowania Fear of Missing Out wśród internautów, specyfice tzw. skali FOMO (A.K. Przybylski et al., 2013) oraz „dniowi fomersa”.

W 2019 roku wysokie FOMO dotyczy 14% polskich internautów powyżej 15 roku życia. Nadal więc można stwierdzić, że kilka milionów Polaków ma kłopot z odłączeniem się od Internetu i urządzeń ICT – mówi dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, inicjatorka i koordynatorka badania – Co więcej, potwierdzają to nowe dane, odnoszące się do phubbingu oraz nomofobii. I tak na przykład okazuje się, że 22% badanych odczuwa wysoki phubbing (czyli, skrótowo, ignoruje otoczenie w wyniku korzystania ze smartfona), a na najostrzejszą nomofobię (strachem przed brakiem telefonu komórkowego) cierpi 15% z nich. To informacje niepokojące, dlatego w raporcie ponownie odnosimy się do idei dobrostanu cyfrowego. W tym roku nawiązujemy do rekomendacji związanych z cyfrowym detoksem, ale również wskazujemy, jak internauci próbują radzić sobie z w tym zakresie.

Warto dodać, że raport opiera się na badaniach reprezentatywnych polskich internautów (od 15 roku życia, metoda: CAWI), które osadzono na rozbudowanej, naukowej podstawie. Efektem prac było nie wyliczenie wskaźnika FOMO w Polsce, ale również zapoznanie się ze skalą zjawisk mu towarzyszących (część z nich przebadano po raz pierwszy w kraju – np. wspomnianą nomofobię i phubbing). Raport można pobrać ze strony Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW: www.wdib.uw.edu.pl/fomo

 

Deklaracja dostępności