zrzut ekranu 132 Członkini zespołu LBM UW - Anita Kwiatkowska bierze właśnie udział w tegorocznej, międzynarodowej konferencji #EPA2021 – The 29th European Congress of Psychiatry.

Anita Kwiatkowska wraz z prof. Radosławem Pawelcem prezentują dzisiaj referat „Focus group interview as a research method in the development of the e-learning in suicide prevention for students in Poland” w panelu poświęconym edukacji online w zakresie zapobiegania samobójstwom w szkolnictwie wyższym w Europie.

Wystąpienie podsumowuje częściowe wnioski z prowadzonego projektu ELLIPSE (E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide in Europe), którego celem jest stworzenie e-learningu oraz aplikacji kryzysowej wykorzystywanych do zapobiegania samobójstwom oraz zwiększenia umiejętności zapobiegania samobójstwom przez nauczycieli akademickich oraz studentów związanych z dziedzinami medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, socjologii i mediów.

Tegoroczny kongres przewiduje 250 prelegentów, 2,000 prezentacji, 60+ live sessions oraz 50+ live Q&A sessions. Konferencja EPA Virtual 2021 trwa od 10 do 13 kwietnia 2021 roku.

zrzut ekranu 133

zrzut ekranu 133

zrzut ekranu 133

 

Deklaracja dostępności