Dr Karolina Brylska otrzymała grant na projekt "Retoryka ekspertów. Perswazyjność medialnych komunikatów medyków w okresie pandemii COVID-19 w Polsce" w konkursie nowe Idee programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Uniwersytet Warszawski. Badanie będzie realizowane wraz z zespołem Laboratorium Badań Medioznawczych UW.

Celem projektu jest znalezienie zweryfikowanej empirycznie recepty na przekonujące do pożądanych społecznie zachowań wypowiedzi ekspertów w mediach społecznościowych w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego.Naukowcy i medycy stanowią najważniejszy filar walki z pandemią i to nie tylko w wymiarze diagnostycznym i terapeutycznym,ale i edukacyjnym. Z drugiej strony Internet stanowi ważne źródło wiedzy obywateli o pandemii. Dlatego właśnie komunikaty tworzone przez ekspertów w mediach społecznościowych mają kluczowe znaczenie dla efektywnej walki z pandemią w wymiarze informacyjnym i powinny być skuteczne perswazyjnie. Projekt jest zatem ważny dla nauki i społeczeństwa.

Pytania badawcze stawiane w projekcie brzmią: (1) Jak – pod względem formalnym i treściowym - są skonstruowane komunikaty ekspertów w mediach społecznościowych na temat szczepień przeciw COVID-19? (2) Jakie można wyróżnić typy komunikatów dotyczących szczepień przeciw COVID-19, publikowanych przez ekspertów w mediach społecznościowych? (3) Jaki typ komunikatów ekspertów jest skuteczny perswazyjnie (przekonujący) dla osób sceptycznie podchodzących do szczepień przeciw COVID-19?

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i zakłada triangulację metod i technik badawczych. Będzie obejmował zarówno analizę komunikatów ekspertów publikowanych w social media,jak i badanie odbioru poszczególnych typów treści za pomocą metod deklaratywnych i pomiarów biometrycznych (face tracking i eye tracking) wzbogaconych o element behawioralny.

Gratulujemy!

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/pob5/?fbclid=IwAR0AGJ1IYZmgX-QiUqSQtNHUcvuzFyLbLZsbModqJbUvG42aw6FVG_llIvg

 

Deklaracja dostępności