b_0_100_16777215_00_images_05-11-2021-15-31-10-122-chrome.jpgMiędzy 11 a 15 lipca 2021 roku odbyła się prestiżowa, międzynarodowa konferencja IAMCR pod hasłem przewodnim „Rethinking borders and boundaries: Beyond the global/local dichotomy in communication studies”. Tegoroczna konferencja ze względu na pandemię odbyła się w formule zdalnej, dzięki czemu uczestnicy z całego świata mieli szansę na wspólną wymianę obserwacji i wniosków z przeprowadzonych badań. W wydarzeniu miała okazję wziąć udział dwójka badaczy z Laboratorium Badań Medioznawczych: dr hab. prof. UW Tomasz Gackowski (który przygotował referat wraz z mgr. Grzegorzem Kowalczykiem) oraz dr Karolina Brylska.

Referat dr Karoliny Brylskiej zatytułowany „The role of strategic narratives in shaping collective memory: the case of 2018 Polish-Israeli crisis (at a glance)” został zaprezentowany w ramach panelu “Crisis, Security and Conflict Communication Working Group”. W pracy przedstawiono wybrane wnioski z projektu poświęconego prezentowaniu relacji polsko-żydowskich w polskich stacjach telewizyjnych w kontekście tzw. afery Polocaustu z przełomu 2017 i 2018 r. Główny wątek omówiony w konferencyjnym referacie dotyczył dwóch podstawowych strategii narracyjnych, zaobserwowanych w badanych materiałach: „Polska musi bronić na arenie międzynarodowej prawdy i swego dobrego imienia” oraz „Relacje polsko-żydowskie są trudne i konfliktowe od wieków”. Narracje te zostały przeanalizowane wedle wytycznych pentady Kennetha Burke’a, a referat zamknęły refleksje autorki na temat potencjalnego wpływu tak skonstruowanych narracji na kształtowanie zbiorowej pamięci.

Z kolei praca prof. Tomasza Gackowskiego napisana we współpracy z mgr. Grzegorzem Kowalczykiem zatytułowana „Occupy Wall Street 2.0 – #GME Short Squeeze as a revolution through social media” była częścią panelu “Mediated Communication, Public Opinion and Society #MPS”. Inspiracją do powstania tej analizy było wydarzenie mające miejsce pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy to wykorzystując popularny serwis internetowy Reddit, użytkownicy spowodowali jedno z największych tzw. krótkich wyciśnięć w historii rynku kapitałowego na akcje GameStop, potęgując prawie 30-krotnie cenę akcji w górę. Impulsem do tak efektownej akcji był komentarz ze strony funduszu inwestycyjnego Citron Research, w którym zawarto przewidywania dotyczące spadku wartości tych akcji. Jednak dzięki szybkiej i zorganizowanej akcji, akcje te zamiast spaść, wielokrotnie wzrosły, co poniosło za sobą skutki dla całej giełdy. W opinii badaczy to wydarzenie stworzyło nową narrację o walce pomiędzy tak zwanym Main Street a Wall Street, czyli inwestorami detalicznymi i profesjonalistami utrzymującymi się z obrotów akcji na giełdzie. Zaprezentowany referat został oparty na wynikach analizy wpisów opublikowanych na Twitterze oraz memów, tworzonych przez użytkowników internetu zazwyczaj utożsamianych ze stroną inwestorów detalicznych, w kontekście wspomnianego wydarzenia oraz tego, jak było ono przez nich interpretowane.

Obecnie trwają prace nad zaprezentowaniem bardziej pogłębionych wyników obydwu wspomnianych badań.

 

Deklaracja dostępności