idub maly Zachęcamy Państwa do zapoznania się z konkursem stypendialnym w ramach Działania II.3.4 „Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku” realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem Stypendium jest włączenie studentów i doktorantów, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.4., w realizację projektów badawczych w Działaniu oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby zainteresowane badaniami dotyczącymi szeroko rozumianej grywalizacji (zwłaszcza gier, eSportu), wirtualnej i/lub rozszerzonej rzeczywistości oraz wykorzystaniem pomiarów biometrycznych w prowadzeniu tychże badań.

Wnioskodawcą może być:
1) student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
2) doktorant kształcący się na studiach doktoranckich (studia III stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim;
3) doktorant kształcący się w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim — których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.4 (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-3-4/fiszka/)

Harmonogram konkursu stypendialnego:

Data ogłoszenia konkursu: 30.03.2022 r.
Rozpoczęcie naboru: 04.04.2022 r.
Zakończenie naboru: 06.05.2022 r.

Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje ocenę dorobku kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Planowany okres obowiązywania stypendium: od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres biuro@lbm.uw.edu.pl
Opis konkursu wraz z terminarzem i szczegółowymi informacjami oraz z Regulaminem Konkursu znajdą Państwo pod adresem www:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-3-4/

 

 

Deklaracja dostępności