XIII OKMM POST REJESTRACJA v. 1Trzeci tydzień listopada na stałe wpisał się już do medioznawczego kalendarza – to czas, w którym Laboratorium Badań Medioznawczych UW organizuje Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców.

Pierwszego dnia #OKMM (17 listopada) odbędą się warsztaty metodologiczne, poświęcone tym razem analizie retorycznej. Więcej szczegółów dotyczących warsztatów pojawi się wkrótce na stronie wydarzenia.

Natomiast drugiego dnia #OKMM (18 listopada) odbędą się obrady plenarne.

 

Zapraszamy do składania zgłoszeń za pomocą formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 1 października br.

Artykuły nadesłane po konferencji zostaną, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane w jednym z dwóch wiodących czasopism medioznawczych: "Res Rhetorica", www.resrhetorica.com (punktowane na liście ministerialnej - 100 pkt) lub "Dyskurs i Dialog", www.dyskursidialog.org (punktowane na liście ministerialnej - 20 pkt).

 

Więcej informacji: tekst przewodni, formularz rejestracyjny, ważne daty znajdą Państwo na stronie konferencji:

https://sites.google.com/uw.edu.pl/xiii-okmm

 

 

Deklaracja dostępności