idub malyCelem Stypendium jest włączenie studentów i doktorantów, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.4., w realizację projektów badawczych w Działaniu oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

Laureatem Konkursu stypendialnego „Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku” został Pan mgr Filip Wójcik, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Dziedzina nauk społecznych, nauki o zarządzaniu i jakości. Laureat uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Serdecznie gratulujemy Stypendyście!

Opis konkursu wraz z terminarzem i szczegółowymi informacjami oraz z Regulaminem Konkursu znajdą Państwo pod adresem www:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-3-4/

 

Deklaracja dostępności