zdj Tomasz Gackowski małeDr hab. prof. UW Tomasz Gackowski został w dn. 22 czerwca 2022 r. powołany w skład Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Kandydaturę zgłosiły Władze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a powołania dokonał Prezes Rady Ministrów.

Rada CBOS działa od 1997 r., kiedy to Sejm RP specjalną ustawą nadał Centrum status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Rada CBOS czuwa nad jakością prac badawczych i planami badań instytucji. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

Deklaracja dostępności