b_0_100_16777215_00_images_Caja_Thimm__AB_w_LBM_2.jpgW dzień przed organizowanym przez Laboratorium Badań Medioznawczych Seminarium Naukowym pt. "The World of Media Transition", odwiedziła nas Profesor Caja Thimm z Uniwersytetu w Bonn.
Caja Thimm jest profesorem medioznawstwa i intermedialności na Uniwersytecie w Bonn, gdzie kieruje katedrą medioznawstwa. 
Caja Thimm od wielu lat zajmuje się badaniami nad mediami online – w szczególności w kwestiach związanych z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter, komunikacją mobilną lub demokracją cyfrową.  

Od 2020 r. prof. Thimm jest członkiem Naukowej Rady Doradczej Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych. Tam jest szczególnie zaniepokojona wyzwaniami związanymi z cyfryzacją edukacji dorosłych.

 

Deklaracja dostępności