Laboratorium Badań Medioznawczych planuje trzydniowe seminarium naukowe, które odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Zagajdziu w dniach 28-30 września br.
Wydarzenie poświęcone będzie analizie wyników sondażu przeprowadzonego przez zespół LBM i studentów WDIiB w kwietniu br.

W tegorocznym sondażu skupiliśmy się na zebraniu opinii Polek i Polaków na temat sztucznej inteligencji (AI) oraz robotów.
W badaniu wyrażali swoje opinie i przekonania na temat sztucznej inteligencji i robotów oraz wskazywali, gdzie widzą miejsce najnowocześniejszych technologii w swojej codzienności.

Podczas seminarium zespół omówi zebrane dane oraz przeprowadzi wieloaspektowe analizy według określonych typów zmiennych oraz dokona interpretacji otrzymanych wyników. W dyskusji zaprezentowane zostaną i omówione wnioski z analogicznych badań, realizowanych w innych krajach europejskich (oparte na realizowanej od kilku miesięcy kwerendzie).

Wnioski z seminarium zostaną zawarte w przygotowywanym raporcie z badania sondażowego, który zostanie opublikowany na stronie LBM jesienią 2023 r.

Podczas seminarium członkowie zespołu LBM wezmą także udział w szkoleniu z zaawansowanych metod analiz statystycznych, przeprowadzonym przez Marcina Łączyńskiego, analityka danych w LBM.

 

Deklaracja dostępności