447764159 981160113803902 3394637721048365267 nDzisiaj prezentujemy Wam część wyników z badania sondażowego (CATI), które LBM UW prowadziło w ubiegłym tygodniu poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego (3 - 6 czerwca 2024 r.). Podczas tego badania zadaliśmy m. in. opinie Polaków na temat tego, co media, z których korzystają na co dzień, uważają o włączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej oraz które kraje według tych samych mediów są sojusznikami Polski w ramach UE?

 Okazuje się, że 60 proc. Polaków uważa, że media z których korzystają, są za tym, aby Ukraina dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej (sic!). Tylko 6 proc. Polaków zauważyło, że media, z których korzystają, przekonują do odpowiedzi na rzeczone pytanie - "Zdecydowanie nie" oraz "Nie". Odpowiedź "Trudno stwierdzić" wybrała blisko 1/3 badanych (26 proc.).

Jeśli chodzi o sojuszników Polski w Unii Europejskiej, to Polacy najczęściej wskazywali - w 40 proc. - iż media, z których korzystają, uważają, że to Niemcy są sojusznikiem Polski w Unii Europejskiej. Wynik należy jednak interpretować w kontekście drugiego wskazania Polaków. Mianowicie, prawie tyle samo osób udzieliło odpowiedzi, iż według mediów, z których korzystają, żaden kraj w Unii Europejskiej nie jest sojusznikiem Polski (36 proc.). Na dalszych miejscach znalazła się Francja (8 proc.), Węgry (5 proc.) oraz Włochy, Litwa, Czechy oraz Belgia (po 2 proc.). Wskazano również Słowację i Hiszpanię (1 proc.).

Ciekawe wyniki, prawda? A jeszcze przed nami analiza odpowiedzi na pytania o to z jakich mediów Nasi respondenci najczęściej korzystają (prosiliśmy o podanie nazwy tytułów prasowych albo nazwy stacji telewizyjnych i radiowych lub portali internetowych lub profili/kanałów w mediach społecznościowych, a także o to jakie, zdaniem mediów, z których Nasi respondenci korzystają, są główne zadania Unii Europejskiej? Stay tuned!
Niebawem kolejne dane oraz raport badawczy, w którym podsumujemy wyniki oraz poddamy je wielowymiarowej analizie. Tak jak zawsze. Więcej o naszych raportach na stronie www.lbm.uw.edu.pl w zakładce PUBLIKACJE.

*Wyniki uzyskane w badaniu zostały poddane procedurze ważenia w oparciu o dane o strukturze demograficznej populacji polski gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Ważenie polega na porównaniu struktury próby badawczej osób, z którymi przeprowadziliśmy ankietę telefoniczną wspomaganą komputerem (CATI), w której dowiedzieliśmy się jaką mają płeć, ile mają lat, jakie mają wykształcenie i gdzie mieszkają, do struktury demograficznej dorosłych Polaków. Na podstawie tego porównania dokonaliśmy korekty wyników (reprezentatywność) poprzez proces przyporządkowania wag do odpowiedzi udzielonych na zadane pytania, z uwzględnieniem danych demograficznych.
Podstawą ważenia były dane o płci i wieku (pozyskane z Banku Danych Lokalnych, aktualne na 2023 rok) oraz wykształceniu (ze spisu powszechnego w 2021 roku). Ze względu na specyfikę próby badawczej (badanie osób pełnoletnich (18+), a w związku z tym niski odsetek odpowiedzi w grupie z wykształceniem podstawowym uwzględnianym w danych GUS (13+)) oraz specyfiką raportowania danych o wykształceniu Polaków, dla statystyk zbiorczych prezentowane są dane ważone z pominięciem wykształcenia podstawowego. Dodatkowo w próbie uzyskano 2 odpowiedzi (1.6 promila) osób deklarujących płeć ‘inne’, dla których niemożliwe było poprawne oszacowanie wagi w oparciu o dane GUS. Kompletne dane surowe uwzględniające wykształcenie podstawowe oraz osoby deklarujące kategorię płci ‘inne’ omówione zostaną w pełnym raporcie z badania CATI w notce metodologicznej dotyczącej reprezentatywności badania.

448254998 984170326836214 2015878978152327617 n

448320586 984170640169516 3019849416709811323 n

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]275 kB

Dołącz do listy mailingowej

Subskrybuj

 

Deklaracja dostępności