sm 1 2016

W najnowszym numerze kwartalnika "Studia Medioznawcze" zostało opublikowane sprawozdanie z VI Ogólno-polskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Grywalizacja mediów, czyli o zmianach w komunikacji społecznej autorstwa Mateusza Patery.


/Fragment sprawozdania/


"Tematyka tegorocznej konferencji skupiła się wokół grywalizacji. Jest to zjawisko związane z bezpośrednim wykorzystywaniem technik stosowanych w grach fabularnych lub komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi, przenoszenia rozwiązań używanych w grach do naszej codziennej egzystencji. Ten proces szczególnie zintensyfikował się w ostatnich latach z powodu możliwości jego zastosowania w technikach marketingowych, systemach motywacyjnych dla pracowników, edukacji, a także w programach rządowych.

 

Schematy grywalizacyjne coraz bardziej dotyczą przedsiębiorstw medialnych, a wiele z nich zadomowiło się na stałe zarówno na poziomie organizacji, jak i treści. Te ostatnie zmiany są szczególnie dostrzegalne dla badaczy, ponieważ przekazy medialne zawierają opisy i interpretacje rzeczywistości i mogą być skategoryzowane w ramach, które wcześniej były znane jedynie z gier. Mem jako forma wypowiedzi jest charakterystyczny dla Web 2.0. Daje możliwość współtworzenia sieci – upodmiotawia odbiorców do roli twórców, ale także jest przejawem demokratyczności internetu".

 

Z pełną wersją sprawozdania można zapoznać się tutaj.