Dominika7 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie nowo powstałego zespołu eyetrackingowego w Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Celem było zaprojektowanie badania okulograficznego. Po omówieniu możliwości projektowych programu Tobii Studio, który jest zintegrowany z eyetrackerem, młodzi badacze stworzyli własny – składający się z kilkunastu memów internetowych – projekt badania okulograficznego.

 

Memy internetowe, które zostały zakwalifikowane do testu, tematycznie nawiązują do wyborów parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku. Celem będzie skonfrontowanie badania behawioralnego z analizą semiotyczną wybranych memów, na podstawie czego będzie można określić sposoby oglądania i odczytywania memów internetowych.

 

 

Należy podkreślić, że członkowie zespołu eyetrackingowego są aangażowani na wszystkich etapach projektu badawczego – od wykreowania pomysłu badania, przez jego wdrażanie, na napisaniu i wydaniu raportu kończąc. 

 

W kolejnych tygodniach odbędzie się pilotaż badania eyetrackingowego, natomiast już w połowie maja tego roku do Laboratorium Badań Medioznawczych UW zostaną zaproszone osoby, które zechcą wziąć udział w badaniu.