man hands reading boy 1Od początku roku zespół Laboratorium Badań Medioznawczych prowadzi projekt badawczy poświęcony ważnym reformom społeczno-gospodarczym ostatnich lat – sprawdzamy, jak media opisują i interpretują te właśnie reformy. Chcemy ustalić, czy i jak media spełniają funkcję informacyjną i edukacyjną wobec społeczeństwa? Czy rzetelnie i zrozumiale informują o planach reform? Czy uczciwie i neutralnie przedstawiają ich możliwe skutki? Czy wyjaśniają czytelnikom, widzom, słuchaczom złożone mechanizmy gospodarcze i polityczne proponowanych reform?

 

Na początek wzięliśmy pod lupę reformę systemu emerytalnego z 2013 r. (tzw. reforma OFE). Temat jest skomplikowany, ale i chętnie podejmowany przez dziennikarzy – zebraliśmy i analizujemy łącznie kilka tysięcy publikacji prasowych z jesieni 2013 r. Pilotaż już za nami, teraz podczas cyklicznych spotkań omawiamy wyniki prac koderskich i pierwsze wnioski. Efektem projektu będzie opublikowany m.in. na stronie internetowej LBM raport badawczy, w którym przedstawimy wyniki analizy ilościowej i jakościowej dyskursu prasowego na temat reformy. Projekt koordynuje dr Karolina Brylska.