Kolaż ekspertki 2016VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców odbędzie się 17 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorom udało się zaprosić do ich prowadzenia trzy cenione ekspertki.

Warsztat Analiza okulograficzna przygotuje dr hab. Izabela Krejtz z Interdyscypli-narnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, współzałożycielka Ośrodka Badań Okulograficznych działającego przy Uniwersytecie SWPS. Z zakresu etnografii będzie szkolić dr hab. Anna Malewska-Szałygin – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Trzecią sekcją – Analiza pragmatyczna i semantyczna – pokieruje prof. dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

Przejdź do: