wykres1Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem badania Laboratorium Badań Medioznawczych UW, który dotyczył opiini Polaków na temat konfliktu na Ukrainie. Depesza pt. „Co Polacy sądzą o konflikcie na Ukrainie?” jest pierwszym owocem sondażu. Kolejnym, już teraz zapowiadanym efektem, będzie szeroki raport - uzupełniony m.in. o kontekst demograficzny. Jego publikacja planowana jest na wrzesień bieżącego roku.

 

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do udostępniania.

 

/Fragment podsumowania/

 

"Tylko nieco ponad 9 proc. Polaków za podmiot odpowiedzialny za konflikt uważa samą Ukrainę. Natomiast na Rosję wskazuje 66 proc. respondentów – to państwo występuje zarówno jako podmiot odpowiedzialny (58,47 proc.), jak i współodpowiedzialny (7,53 proc.). 6 na 100 ankietowanych uznaje, że to oba państwa – Rosja i Ukraina – są odpowiedzialne za konflikt. W kategorii „Inne” znalazły się takie odpowiedzi jak np. „Milionerzy”, „Macierewicz”, „Loża Masońska”, „Ekonomia”."