Zrzut ekranu 2016 10 12 o 12.44.26Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa dr Karoliny Brylska, dr. Tomasza Gackowskiego, mgr. Mateusza Patery - pracowników Laboratorium Badań Medioznawczych UW, który ukazał się na łamach monografii "Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach medialnych podczas jego kanonizacji" pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego i prof. dr. hab. Teresy Sasińskiej-Klas.

 

W podsumowaniu publikacji autorzy piszą: "Natomiast najważniejszym, kluczowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie ograniczonego liczbowo i płaskiego semantycznie zbioru memów związanych z Janem Pawłem II w polskojęzycznej przestrzeni internetowej. Twórcy memów rzadko więc zajmują się postacią papieża Polaka, a gdy już to czynią – to zazwyczaj konstruując proste, niewymagające graficznie i językowo, nierzadko wulgarne komunikaty. Taki wniosek może dziwić, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce Jana Pawła II we współczesnym świecie społecznym, w życiu i historii Kościoła Katolickiego, w historii najnowszej Europy i świata. Długość pontyfikatu Jana Pawła II, wielość podejmowanych przez niego aktywności, wreszcie związki z młodzieżą manifestowane w przestrzeni medialnej kazałyby sądzić, że Jan Paweł II jest postacią ikoniczną w świecie mass mediów, w tym także Internetu."

 

Cały artykuł mogą Państwo przeczytać poniżej lub na portalu academia.edu.

 

Społecznie konstruowany wizerunek Jana Pawła II – znaczenia zawarte w memach internetowych by MateuszPatera on Scribd