15781282 10209172353399963 7670462014847741954 n10 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW pt. "Straszne obrazy i jak je badać". Po świąteczno-noworocznej przerwie osoby współpracujące z LBM UW miały okazje pogłębić wiedzę dotyczącą analizy materiałów wizualnych. Materiałami, na których pokazywano poszczególne typy analiz, były obrazy i filmy wzbudzające strach.

 

Uczestnicy zostali wprowadzeni do metod badawczych odnoszących się do wizualności przez omówienie koncepcji znaku reprezentowanych przez Charlesa Sandeersa Peirce'a oraz Ferdinanda de Saussure'a. Prowadzący spotkanie - Bartosz Skalik i Karolina Stępień - zaprezentowali kilka podejść badawczych, które można skategoryzować w trzech obszarah i modalnościach interpretacyjnych materiałów wizualnych wyznaczonych przez Gilian Rose (Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN 2010). Wśród omówionych metod znalazły się m.in.: analiza kompozycyjna i semiotyczna, analiza dyskursu, analiza kognitywna.