Praktyki-w-LBM smallJeśli interesujesz się badaniami naukowymi, chcesz dowiedzieć się, jak z zastoso-waniem najnowszych technologii badać media oraz zdobyć doświadczenie cenne na rynku pracy – zgłoś się!

Zapraszamy studentów Instytutu Dziennikarstwa WDiNP na praktyki studenckie (240 godz.), a studentów innych kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na staże (wymiar czasu pracy według indywidualnej deklaracji). Najlepsi studenci będą mogli zostać z nami na dłużej!

Nabór trwa tylko do 30 listopada 2014 roku!

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PRAKTYKI STUDENCKIE – dla studentów Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW: przejdź
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STAŻ NAUKOWO-BADAWCZY – dla studentów innych kierunków na UW: przejdź