gazetaUW Szurminski

 

W najnowszym piśmie uczelni "UW" ukazał się artykuł o badaniu plakatów pro-pagandowych przeprowadzonym przez dr. Łukasza Szurmińskiego.

"Paryż, rok 1879. Louis Émile Javal zauważa, że wbrew temu, co do tej pory sądzono o procesie czytania, nie polega on na dokładnym śledzeniu każdej linijki tekstu. Wystarczy seria krótkich pauz (fiksacji) połączonych szybkimi sakkadami, czyli ruchami gałek ocznych między kolejnymi pauzami. Dzięki tym obserwacjom wiadomo, na których słowach i elementach graficznych odbiorca zatrzymuje wzrok, jak długo to robi i do których wcześniej przeczytanych wyrazów lub innych elementów powraca".

 

 

Pismo uczelni "UW" 2015, nr 3 (73), lato