12307370 1160904850603625 7115862646622788245 oOd początku roku akademickiego 2015/2016 w Laboratorium Badań Medioznawczych przygodę z poznaniem zawodu analityka mediów kontynuują studenci Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze zajęcia dla grupy - wówczas będących na 1 roku studiów magisterskich - miały miejsce w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

 

Bez wątpienia, wartością dodaną dla osób zaangażowanych w zajęcia specjalizacyjne jest z jednej strony poznanie narzędzi, teorii, metodologii badawczej, które na co dzień wykorzystują osoby pracujące w zawodzie analityka mediów, natomiast z drugiej - możliwość samodzielnego stworzenia projektu badawczego, czyli praktycznego wykorzystania nabytej na zajęciach wiedzy.

 

Studenci uczęszczający na specjalizację Analityk mediów wzięli już udział w kilku projektach badawczych m.in. Komercjalizacja badań naukowych w dyskursie publicznym,Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2015 rokuWizerunek Uniwersytetu Warszawskiego i wybranych uczelni wyższych w 2015 roku. 

 

W projekcie Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2015 roku, studenci wykazali się umiejętnościami zdobytymi na specjalizacji - niemal od początku do końca - od pracy koderskiej do pracy nad opisem i raportem badawczym - samodzielnie, choć pod czujnym okiem pracowników Laboratorium Badań Medioznawczych, wykonywali swoje zadania. Podczas wspomnianego badania wykorzystywali wiele funkcjonalności (monitoring prasy, salę projekcyjną, fokusownię, a przede wszystkim narzędzie do przeprowadzania badań behawioralalnych Eye Tracker X2 TOBII 60), jakimi dysponuje jednostka badawcza w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wiele osób spośród uczestników specjalizacji sygnowanej logiem Laboratorium Badań Medioznawczych zechciało podjąć wyzwania stworzenia indywidualnych projektów, które będą podstawą empiryczną dla ich prac magisterskich (w większości już podjęto działania nad agregacją materiałów).