254HWśród 744 laureatów tego prestiżowego stypendium znalazła się członkini zespołu studenckiego Laboratorium Badań Medioznawczych, przewodnicząca Koła Naukowego Analiz Medioznawczych, studentka trzeciego roku studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP UW Anita Mycak.

 

W komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czytamy: "W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny wniosków zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uporządkowanych według liczby punktów".

 

Razem z zespołem Laboratorium Badań Medioznawczych Anita Mycak zrealizowała między innymi następujące badania: 

  • Komercjalizacja badań naukowych w dyskursie publicznym
  • Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2014 roku. Od ucieczki Wiktora Janukowycza do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską,
  • Wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego i wybranych uczelni wyższych w 2013, 2014 i 2015 roku,
  • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory samorządowe 2014,
  • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory prezydenckie 2015,
  • Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory parlamentarne 2015.

 

W imieniu zespołu Laboratorium Badań Medioznaawczych UW serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.