rsz photo 1454329001438 1752daa90420 229 czerwca 2015 roku badacze z Laboratorium Badań Medioznawczych UW zostali przeszkoleni pod kątem projektu Biura ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego komercjalizacji badań naukowych. Prezentację, która zawierała wszystkie wątki tego projektu badawczego przedstawił mgr Dominik Wasilewski reprezentujący BWR UW.

 

Słuchaczom zwrócono szczególną uwagę na fakt, że do listopada 20014 roku w polskich aktach prawnych nie występowała definicja komercjalizacji. Natomiast zupełnie przeciwnie wyglądała sytuacjia w dyskursie publicznym. W piśmiennictwie nt komercjalizacji pisano: „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”; w słownikach: „oparcie działalności na zasadach rynkowych”, z kolei w mowie potocznej: proces polegający na udostępnieniu innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, nowego produktu, metody czy rozwiązania, w celu uzyskania korzyści majątkowych na zasadach rynkowych.