logo

qrLaboratorium Badań Medioznawczych

 

ul. Bednarska 2/4 (pokój nr 0.36)

00-310 Warszawa

 

tel. 22 55 23 943

e-mail: biuro@lbm.uw.edu.pl

Bazy danych

W ramach Laboratorium Badań Medioznawczych prowadzone są następujące bazy danych w ramach dedykowanej chmury LBMCloud. Dostęp do baz danych udostępniany jest po uprzednim kontakcie mailowym oraz po zweryfikowaniu afiliacji.

 

Internetowa tematyczna baza polskiej prasy (iBPP)

bookZdigitalizowane gazety i materiały dziennikarskie z periodyków o zasięgu ogólnopolskim w formacie edytowalnym (OCR), poszeregowane ze względu na prowadzone w jednostce naukowej tematy badawcze.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza frekwencyjna polskiej prasy (iBFPP)

bookFrekwencyjne opracowanie zdigitalizowanych gazet i periodyków – kwantytatywna lingwistyka.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza literatury medioznawczej (iBLM)

bookZdigitalizowane książki i czasopisma posegregowane tematycznie, czasowo i źródłowo.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza frekwencyjna literatury medioznawczej (iBFLM)

bookFrekwencyjne opracowanie zdigitalizowanych książek i czasopism – kwantytatywna lingwistyka.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza tematycznej transkrypcji radiowej (iBTTR)

bookBaza zawierająca transkrypcje oraz zarejestrowane audycje radiowe dobrane ze względu na prowadzone w jednostce naukowej tematy badawcze.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza frekwencyjna audycji radiowych (iBFAR)

bookFrekwencyjne opracowanie zarejestrowanych audycji radiowych ze względu na pro-wadzone w jednostce naukowej tematy badawcze - kwantytatywna lingwistyka.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza tematycznej transkrypcji telewizyjnej (iBTTT)

bookBaza zawierająca transkrypcje oraz zarejestrowane programy telewizyjne dobrane ze względu na prowadzone w jednostce naukowej tematy badawcze.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza frekwencyjna programów telewizyjnych (iBFPT)

bookFrekwencyjne opracowanie zarejestrowanych programów telewizyjnych ze względu na prowadzone w jednostce naukowej tematy badawcze – kwantytatywna lingwistyka;

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza monitorowania sieci (iBMS)

bookBaza zawierająca rozpoznane i zagregowane na serwerze treści pochodzące z sieci – portale, serwisy, media społecznościowe (blogi, mikroblogi, fora) – pod kątem prowadzonych w jednostce naukowej tematów badawczych.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza frekwencyjna monitorowanej sieci (iBFMS)

bookFrekwencyjne opracowanie utrwalonej treści pochodzącej z sieci ze względu na prowadzone w jednostce naukowej tematy badawcze – kwantytatywna lingwistyka.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza raportów jakościowych (iBRJ)

bookBaza prezentująca raporty z  badań jakościowych prowadzonych w LBM (IDI, FGI, eksperymenty).

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza raportów ilościowych (iBRI)

bookBaza prezentująca raporty z badań ilościowych prowadzonych w LBM (CAWI, CATI – sondażownia).

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza danych dedykowanych studentom (iBDDS)

bookBaza prezentująca dane cząstkowe oraz przetworzone dotyczące polskiego systemu medialnego, komunikacji społecznej i politycznej, marketingu, public relations, wizerunku, brandingu etc. na potrzeby prac dyplomowych studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz logistyki mediów, koordynowana przez promotorów – pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Dziennikarstwa UW.

Przejdź do strony logowania

 

 

Internetowa baza danych dedykowanych doktorantom (iBDDD)

bookBaza prezentująca dane cząstkowe oraz przetworzone na potrzeby tematów zgłoszo-nych do LBM prac doktorskich realizowanych w ramach dyscypliny naukowej nauki o mediach, koordynowana przez promotorów – profesorów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Przejdź do strony logowania

 

 

Dostępny jest również otwarty słownik o charakterze wiki:

Internetowy słownik pojęć medioznawczych (iSPM)

bookBaza o charakterze Wiki – zawierająca nieustannie aktualizowane, najważniejsze pojęcia dotyczące komunikacji, mass mediów oraz nowych technologii.

Przejdź do strony słownika