Gackowski T., Jak badać komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza, [How to research the 'stock exchange's communication'? Behavioural and media studies perspective] [w:] Nowe media. Wyzwania i ograniczenia [New media. Challanges and limitations], red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 177-211;