Cwierkajacy mockupZ końcem 2018 r. ukazała się kolejna publikacja zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW – monografia wieloautorska zatytułowana „Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne” (T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni; recenzowana przez dr hab. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dra hab. Radosława Pawelca z Uniwersytetu Warszawskiego). Autorzy poddają wieloaspektowemu oglądowi interesujący fenomen medialno-polityczny, jakim jest wykorzystywanie mediów społecznościowych (na przykładzie Twittera) jako narzędzia kształtowania nowoczesnej „miękkiej siły” (soft power). Koncept ten opie¬ra się na zdolności kształtowania preferencji innych ludzi i podmiotów bez użycia nacisku czy przemocy, a raczej za pomocą zasobów kulturowych danego kraju. W tym procesie wykorzystuje się rozmaite praktyki dyplomatyczne i narzędzia komunikacji użyteczne na poziomie międzynarodowym, w tym Twittera, którego rosnące znaczenie w prowadzeniu dyplomacji publicznej oddaje coraz popularniejszy termin „Twiplomacy”.

Mierzecka, A. & E. B. Zybert (red.) (2018). Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego [Culture Institutions as Social Life Centers] Warszawa: Wydawnictwo SBP.

OkładkaMOCKUPWe would like to inform you that a new publication of the Laboratory of Media Studies - a multi-faction monograph entitled "Using social media as a social practice of different generations of media".

 

 

dywanikGackowski T., Authorities on the Carpet. How Do Polish Media Assess Politicians? New Model of Political Communication, Toruń 2013.

sbGackowski T.,  Secret Police Arround Journalists. Stefan Kisielewski and Jerzy Suszko - Friendship in a Time of Polish People's Republic, Warsaw 2013.

metody badania wizerunkuGackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać [Methods for testing image in mass media. What is the image? How and what should be examined?] (research cooperation: A. Balcerzak, Ł. Majchrzyk, A. Matyja, M. Wieczorkowski), Warsaw 2009 (300 pp.).

Gackowski T., Łączyński M., Analiza wizerunku w mediach. Podręcznik [Analysis of the image in mass media. Guidebook] (research cooperation: A. Balcerzak, Ł. Majchrzyk, A. Matyja, M. Wieczorkowski), Warsaw 2008 (324 pp.).

Gackowski T., Łączyński M., Majchrzyk Ł., Matyja A., Wieczorkowski M., Skrypt do analizy zawartości prasy [Script for content analysis of the press], Warsaw 2007 (130 pp.).