Anna Jupowicz-Ginalska (2018). Exposure of Travel Destinations on the Front Covers of the Magazines National Geographic Traveler and Podróże, “Journal of Tourism and Services”, Volume IX, Issue 17, s. 27-54.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Print Magazine Covers as Packaging, “Communication Today”, tom: 9, zeszyt: 1, s.  94-112.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”, „Studia Medioznawcze”, tom: 72, zeszyt: 1, s. 71-86.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Wybrane elementy budowy frontowych okładek magazynów a reakcje polskich odbiorców, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, tom: 1, zeszyt: 25, s. 7-33.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne - na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, „Kultura-Media-Teologia”, tom: 32, zeszyt: 1, strony: 8-24 (tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Alicja Waszkiewicz-Raviv).

Fear of Missing Out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych – w oparciu o badania polskich internautów, "Forum Socjologiczne", tekst opracowany w zespole, w skład którego weszli: Anna Jupowicz-Ginalska,  Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Tomasz Baran, Aleksander Wysocki

Biometric Tools in Information Science. The Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment, "Information literacy in everyday life", Tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska

Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych, tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Alicja Waszkiewicz-Raviv.

Głowacka E., Kisilowska M., Paul M., Information Literacy of Polish Students in Social Sciences and Humanities. “Zagadnienia Informacji Naukowej” 2018 vol. 56 nr 1 s. 33-51.

Głowacka E., Górny M., Kisilowska M., Osiński Z., Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017 nr 2 s. 137-155.