logo

qrLaboratorium Badań Medioznawczych

 

ul. Bednarska 2/4 (pokój nr 0.36)

00-310 Warszawa

 

tel. 22 55 23 943

e-mail: biuro@lbm.uw.edu.pl

Zespół Laboratorium Badań Medioznawczych

gackowski

 

dr hab. Tomasz Gackowski 

Medioznawca, historyk, adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibiliologii UW oraz Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Rady Programowej LBM UW. Wcześniej wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2016)Pomysłodawca wortalu medioznawca.com.

 

 

 

brylska

 

dr Karolina Brylska 

Medioznawca, asystent w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Public Relations Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Trener wystąpień publicznych i medialnych. Redaktor naczelna Magazynu medioznawca.com .

 

 

 

 

balcerzak a

 

Adam Balcerzak

Specjalista w zakresie IT, webmaster, technik w Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, właściciel agencji interaktywnej, ale przede wszystkim entuzjasta technologii informacyjnych. Z zainteresowaniem śledzi rynek i rozwój nowych technologii, a także sposób ich wykorzystania w życiu codziennym mediów, firm i zwykłych ludzi.

 

 

 

 

Patera2

 

mgr Mateusz Patera

Doktorant na kierunku nauki społeczne w zakresie nauk o mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego). Współpracownik Laboratorium Badań Medioznawczych. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Instytut Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego); zainteresowania naukowo-badawcze: metody badań medioznawczych (m.in. okulografia, badania fokusowe), komunikacja wizualna, badania wizerunku, komunikacja WEB 2.0 i 3.0.

 

 

jaskowski

mgr inż. Piotr Jaskowski

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016. Zainteresowania naukowe: pomiary biometryczne człowieka, symulatory pojazdu, dystrakcja.

          

 

 

Członkowie zespołu badawczego

 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • dr hab. Jacek Wasilewski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr hab. Małgorzata Kisilowska  – Uniwersytet Warszawski,Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Krzysztof Kowalik – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Łukasz Szurmiński – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Justyna Jasiewicz  – Uniwersytet Warszawski,Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Anna Mierzecka  – Uniwersytet Warszawski,Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Alicja Waszkiewicz-Raviv  – Uniwersytet Warszawski,Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • dr Tomasz Olczyk  – Uniwersytet Warszawski,Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • dr Andrius Suminas - Uniwersytet Wileński, Wydział Komunikacji 
 • mgr Marcin Łączyński
 • mgr Jolanta Pisarek 
 • mgr Jarosław Żyliński

Członkowie Rady Programowej

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Marek Jabłonowski - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. UW, dr hab. Anna Kamler - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina -  Prodziekan ds. Finansów  Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 • prof. dr hab. Maciej Mrozowski - Uniwersytet SWPS
 • dr hab. Jacek Wasilewski - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Miotk - Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 • mgr Stanisław Nowak - Telewizja Polska S.A.
 • mgr Barbara Turowska - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • mgr Marcin Jarnicki - NC+
 • dr hab. Tomasz Gackowski - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego