Cwierkajacy mockupZ końcem 2018 r. ukazała się kolejna publikacja zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW – monografia wieloautorska zatytułowana „Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne” (T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni; recenzowana przez dr hab. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dra hab. Radosława Pawelca z Uniwersytetu Warszawskiego). Autorzy poddają wieloaspektowemu oglądowi interesujący fenomen medialno-polityczny, jakim jest wykorzystywanie mediów społecznościowych (na przykładzie Twittera) jako narzędzia kształtowania nowoczesnej „miękkiej siły” (soft power). Koncept ten opie¬ra się na zdolności kształtowania preferencji innych ludzi i podmiotów bez użycia nacisku czy przemocy, a raczej za pomocą zasobów kulturowych danego kraju. W tym procesie wykorzystuje się rozmaite praktyki dyplomatyczne i narzędzia komunikacji użyteczne na poziomie międzynarodowym, w tym Twittera, którego rosnące znaczenie w prowadzeniu dyplomacji publicznej oddaje coraz popularniejszy termin „Twiplomacy”.

Mierzecka, A. & E. B. Zybert (red.) (2018). Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego [Culture Institutions as Social Life Centers] Warszawa: Wydawnictwo SBP.

OkładkaMOCKUP

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja Laboratorium Badań Medioznawczych UW – wieloautorska monografia zatytułowana „Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych”.

 

W książce zaprezentowano wyniki przeprowadzonego na przełomie lat 2017 i 2018 projektu badawczego, poświęconego sposobom, w jaki przedstawiciele różnych generacji medialnych korzystają z mediów społecznościowych. Biorąc po uwagę złożoność tego zagadnienia, wykorzystano zestaw triangulowanych metod i technik badawczych, od ankiet po okulografię. Ta różnorodność metodologiczna miała pomóc w odniesieniu się do kilku podstawowych, ważnych dla współczesnego medioznawstwa, pytań: Jakie są różnice w sposobach konsumowania mediów w poszczególnych pokoleniach? Jak wyglądają medialne praktyki nadawczo-odbiorcze w poszczególnych pokoleniach? Jakie są potrzeby, oczekiwania i obawy związane z mediami i nowymi technologiami wśród  przedstawicieli kolejnych generacji? Co motywuje różne pokolenia do korzystania z mediów i kultury? W prezentowanej publikacji autorzy próbują przedstawić choć częściowe odpowiedzi na powyższe pytania, analizując nowoczesne narzędzia komunikacji oraz prezentując portret ich użytkowników, w tym przypadku Facebooka i Snapchata.

dywanikPodstawowym celem niniejszej pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak polskie media dzierżą - wspomnianą za McQuailem - władzę symboliczną oraz w jaki sposób wypełniają pokładane w nich nadzieje - czy bronią interesów obywateli, którzy, wierząc obietnicom wyborczym, wybierając określoną elitę władzy, poprzez sukcesywne rozliczanie rządzących z zadań, do jakich sami zobowiązali się przed społeczeństwem. Czy są ową legendarną „czwartą władzą”? Jeśli nie są, to jaką funkcję sprawują w procesie komunikacji politycznej? Jaki wymiar władzy można przypisać mediom?

memyZapraszamy do lektury nowego tomu (32) Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu z serii MEDIA początku XXI wieku, pod redakcją: Tomasza Gackowskiego, Karoliny Brylskiej i Mateusza Patery. Autorzy w swoich publikacjach koncentrują się na memach w kontekście krytyki politycznej w czasach kultury obrazu. Publikacja została dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibiologii Uniwersytetu Warszawskiego.

gry w komGrywalizacja czy democratainment to funkcjonujące od niedawna pojęcia dotyczące zastosowania mechanizmu gier i zabawy w działaniach marketingowych, politycznych, wykorzystywania formy rozrywkowej w komunikacji nie tylko medialnej. Terminy te to słowa kluczowe w prezentowanej książce. Wszystkie teksty prezentują wyniki badań empirycznych ostatnio przeprowadzonych. Wszystkie dotyczą pierwiastka zabawy w komunikacji i zostały napisane nie tylko ciekawie, ale mogą służyć studentom jako dobry przykład profesjonalnie prezentowanego warsztatu naukowego. Polecam zatem szczególnie opiekunom wszystkich prac dyplomowych z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej.
Prof. dr hab. JERZY OLĘDZKI


Link: https://bit.ly/2B8AQJb

Książka porusza zagadnienia manipulacji medialnej - jej istoty, zakresu, charakteru. Ponadto publikacja prezentuje różne ujęcia teoretyczne oraz metodologiczne w opisie zjawiska manipulacji w akcie komunikacyjnym

metody badania wizerunkuMetody badania wizerunku w mediach są niezwykle atrakcyjną nowością wydawniczą na polskim rynku badań mediów. Casus polskiego biznesmena Ryszarda Krauzego jest dobrze dobranym przykładem analizy kreowania pozytywnego wizerunku, jak również jego niszczenia w przestrzeni publicz­nej.
O czym zatem jest ta książka? O tym, jak to robić w sposób profesjonalny, jakie metodologiczne ustalenia znajdują tu zastosowanie, jakie to może rodzić następstwa dla jednostki w sferze publicznej ? - i o tym wszystkim piszą w sposób niezwykle interesujący i badawczo odkrywczy młodzi analitycy, działający przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Czy warto sięgnąć po tę książkę? - tak i to jak najszybciej, po to, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności badawcze w zakresie komunikacji społecznej.

prof. Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

Książka stanowi próbę udzielanie odpowiedzi na tytułowe pytanie - Dokąd zmierzacie? - medioznawcy, badacze mediów, rekrutujący się z różnych dyscyplin naukowych. Książka prezentuje różne podejścia teoretyczne i metodologiczne, czerpiące z różnorodnego instrumentarium badawczego, w badaniach mediów. Artykuł dr. Tomasza Gackowskiego dotyczy zaś dotyczy językowych aspektów komunikowania politycznego. Dr Tomasz Gackowski prezentuje wyniki badań frekwencyjnych nad językiem programów politycznych koalicji rządzącej (PO i PSL), exposé premierów Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego i Kazimierza Marcinkiewicza oraz narracji dwóch najbardziej opiniotwórczych dzienników w Polsce – „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” – w specyficznym okresie komunikacji międzywyborczej, a więc 100 dni oraz roku rządów gabinetu Donalda Tuska w okresie pierwszej kadencji. Celem badania było ukazanie różnic i podobieństw w budowaniu językowej zawartości komunikacji politycznej przez czołowych polityków oraz dziennikarzy wpływowych tytułów ogólnopolskich. Badanie pośrednio odpowiada na pytanie, jaki obraz świata przedstawianego przeziera z narracji politycznej oraz dziennikarskiej (medialnej). W tym ujęciu właśnie badania frekwencyjne traktowane są jako zwierciadło intencji autorów badanych przekazów oraz ich językowego obrazu świata.

"Pierwsza fala fascynacji Internetem i nowymi mediami sieciowymi już opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych dziedzinach praktyki społecznej. Zebrane w książce studia przypadków pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing, public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową. Oprócz tego Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych podejść teoretycznych? Unikając popadania w skrajności ("nic nowego", "tego jeszcze nie było"), szukają rozwiązań kompromisowych. Ich studia dowodzą, że połączenie uznanych perspektyw teoretycznych z nowymi narzędziami badawczymi, bo tym też są "nowe media", daje wartościowe rezultaty. Lektura książki to potwierdza."

prof. dr hab. Maciej Mrozowski