Książka porusza zagadnienia manipulacji medialnej - jej istoty, zakresu, charakteru. Ponadto publikacja prezentuje różne ujęcia teoretyczne oraz metodologiczne w opisie zjawiska manipulacji w akcie komunikacyjnym