Mierzecka, A. & E. B. Zybert (red.) (2018). Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego [Culture Institutions as Social Life Centers] Warszawa: Wydawnictwo SBP.