Gackowski T., “My Little Pony” in adults' eyes eyes. How do men and women watch cartoons? An eye-tracking experiment, Proceedings IEEE - 2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) (5-6 July 2016, Portsmouth, UK), IEEE, DOI: 10.1109/HSI.2016.7529672 s. 444 - 450. (JCR List, IF)

Artykuł: "O kilku strasznych słowach, czyli groźby w wypowiedziach sejmowych premier Beaty Szydło"

Czasopismo: "STUDIA MEDIOZNAWCZE"

Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 21-30

Punktacja ministerialna w roku 2016: 12 (segment B)

Autor: Karolina Brylska

Opublikowano: 2017

Artykuł: "Bezpieczna przyszłość czy skok na kasę? Reforma OFE 2013 roku w tytułach i lidach tekstów prasowych"

Czasopismo: "Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon""

Zeszyt: XXI, Strony: 47-77

Punktacja ministerialna w roku 2016: 8 (segment B)

Autor: Karolina Brylska

Opublikowano: 2017

Kisilowska M., Brylska K., Szurmiński Ł., The use of biometric research in political and media sciences - literature review and new fields of research. “Australian Journal of Political Science”.

Szurmiński Ł., Kisilowska M., Obraz wroga w polskim plakacie propagandowym po 1945 roku: analiza bibliometryczna. „Studia Medioznawcze”

Kisilowska M., Mierzecka A., Emotions, experience, identity -motivations of the teens' information behaviour in the area of culture. “Information Research Journal”

Głowacka E., Górny M., Kisilowska M., Osiński Z., Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017 nr 2 s. 137-155.

Głowacka E., Kisilowska M., Paul M., Information Literacy of Polish Students in Social Sciences and Humanities. “Zagadnienia Informacji Naukowej” 2018 vol. 56 nr 1 s. 33-51.

Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych, tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Alicja Waszkiewicz-Raviv.

Biometric Tools in Information Science. The Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment, "Information literacy in everyday life", Tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska