Biometric Tools in Information Science. The Example of an Information Literacy Study – A Holiday Planning Experiment, "Information literacy in everyday life", Tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska