Głowacka E., Górny M., Kisilowska M., Osiński Z., Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017 nr 2 s. 137-155.