Szurmiński Ł., Kisilowska M., Obraz wroga w polskim plakacie propagandowym po 1945 roku: analiza bibliometryczna. „Studia Medioznawcze”