Artykuł: "Bezpieczna przyszłość czy skok na kasę? Reforma OFE 2013 roku w tytułach i lidach tekstów prasowych"

Czasopismo: "Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon""

Zeszyt: XXI, Strony: 47-77

Punktacja ministerialna w roku 2016: 8 (segment B)

Autor: Karolina Brylska

Opublikowano: 2017