Artykuł: "O kilku strasznych słowach, czyli groźby w wypowiedziach sejmowych premier Beaty Szydło"

Czasopismo: "STUDIA MEDIOZNAWCZE"

Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 21-30

Punktacja ministerialna w roku 2016: 12 (segment B)

Autor: Karolina Brylska

Opublikowano: 2017