Mierzecka, A., Kisilowska, M., & Suminas, A. (2017). Researchers’ Expectations Regarding the Online Presence of Academic Libraries. College & Research Libraries, 78(7), 934-951. doi:10.5860/crl.78.7.934

Grigas, V., Mierzecka, A., & Fedosejevaitė, R. (2018). School Librarians’ Attitudes Towards Teaching Information Literacy. Communications in Computer and Information Science 810, 703-712. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_72

Jasiewicz J., Mierzecka A., &  Kisilowska, M. (2018). Complex and Multivariable: Methodology of Exploring Digital Literacy and Training Needs Within the Polish SME Sector. Communications in Computer and Information Science, 810, 322-331. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_34

Mierzecka, A., & Suminas, A. (2018). Academic library website functions in the context of users’ information needs. Journal of Librarianship and Information Science, 50(2), 157-167. doi:10.1177/0961000616664401

Gackowski T., Kilka słów o projekcie list frekwencyjnych w dziennikach ogólnopolskich w 2008 roku, [w:] I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. «Mediokracja a demokracja», red. T. Gackowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2009, s. 13–43.

Gackowski T., Łączyński M., Listy frekwencyjne w dziennikach ogólnopolskich w 2008 roku, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 95–128.

Gackowski T., Podsumowanie: system PR-owski w Polsce?, [w:] PR w RP, czyli dwadzieścia polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 78–93.