Gackowski T., Łączyński M., Agenda-setting w głowach studentów Uniwersytetu Warszawskiego – z jakich mediów korzystają studenci i co z nich zapamiętują?, [w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 69–91.

Gackowski T., W świetle teczek Służby Bezpieczeństwa, [w:] Stefan Kisielewski 1911–1991–2011, red. M. Jabłonowski, R. Habielski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 261–299.

Gackowski T., The Issue of Media Studies Research Methodology, [w:] Media Studies in Poland at the Turn of the Century, Vol. 1, ed. Ł. Szurmiński, Wydawnictwo Skorpion, Warsaw 2011, s. 173–198.

Gackowski T., Zamiast przedmowy. Manipulacja immanentną cechą mediów?, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 7–17.

Gackowski T., Jak media rozliczają władzę – analiza dyskursu politycznego opiniotwórczych dzienników prestiżowych (ang. broadsheet) na przykładzie rządu Donalda Tuska, [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, red. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejewski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012, s. 73–95.

Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, postulaty, perspektywy, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 15–24.