Gackowski T., Przyszłość prasy na podstawie polskiego rynku – wyzwania i szanse, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, red. A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Rzeszów 2017, s. 119-133.

Gackowski T., Brylska, K., Krytyka polityczna w memach internetowych – od dekonstrukcji po rekonfigurację,  [w:] Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera, seria „Media początki XXI wieku", Warszawa 2017 r., s. 25-51.