Gackowski T., Konferencja «Tożsamość nauk o mediach», czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3 (50), s. 11–27.