Gackowski T., «Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?» – sprawozdanie i garść refleksji z III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, Warszawa, 22–23 listopada 2012 roku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 160–164.