Gackowski T., Sprawozdanie z II Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, Sopot 26–28 września 2012 r., „Studia Medioznawcze” 2012, nr 4 (51), s. 191–197.