OkładkaMOCKUP

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja Laboratorium Badań Medioznawczych UW – wieloautorska monografia zatytułowana „Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych”.

 

W książce zaprezentowano wyniki przeprowadzonego na przełomie lat 2017 i 2018 projektu badawczego, poświęconego sposobom, w jaki przedstawiciele różnych generacji medialnych korzystają z mediów społecznościowych. Biorąc po uwagę złożoność tego zagadnienia, wykorzystano zestaw triangulowanych metod i technik badawczych, od ankiet po okulografię. Ta różnorodność metodologiczna miała pomóc w odniesieniu się do kilku podstawowych, ważnych dla współczesnego medioznawstwa, pytań: Jakie są różnice w sposobach konsumowania mediów w poszczególnych pokoleniach? Jak wyglądają medialne praktyki nadawczo-odbiorcze w poszczególnych pokoleniach? Jakie są potrzeby, oczekiwania i obawy związane z mediami i nowymi technologiami wśród  przedstawicieli kolejnych generacji? Co motywuje różne pokolenia do korzystania z mediów i kultury? W prezentowanej publikacji autorzy próbują przedstawić choć częściowe odpowiedzi na powyższe pytania, analizując nowoczesne narzędzia komunikacji oraz prezentując portret ich użytkowników, w tym przypadku Facebooka i Snapchata.

Donald Trump a sprawa polska okładkaZapraszamy do lektury najnowszego raportu badaczy Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Badanie sondażowe, którego efektem jest publikacja, miało pomóc odpowiedzieć na pytanie o to, co Polacy sądzą na temat wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce oraz jak oceniają sposób prezentowania amerykańskiego przywódcy w polskich mediach in gremio

BRZapraszamy do lektury najnowszego raportu badaczy Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Tym razem pod lupą znalazła się aplikacja BiznesRadar.pl. Publikacja jest efektem badania, które odbyło się w dniach 2-9 listopada 2016 roku w Laboratorium Badań Medioznawczych UW.

Untitled 2W dniu dzisiejszym podczas seminarium zorganizowanego przez Laboratorium Badań Medioznawczych UW światło dzienne ujrzały trzy raporty badawcze. W czasie konferencji, która odbyła się w sali Kolumnowej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, członkowie zespołu analitycznego LBM UW zaprezentowali wnioski z niemal dwuletnich prac badawczych.

dywanikPodstawowym celem niniejszej pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak polskie media dzierżą - wspomnianą za McQuailem - władzę symboliczną oraz w jaki sposób wypełniają pokładane w nich nadzieje - czy bronią interesów obywateli, którzy, wierząc obietnicom wyborczym, wybierając określoną elitę władzy, poprzez sukcesywne rozliczanie rządzących z zadań, do jakich sami zobowiązali się przed społeczeństwem. Czy są ową legendarną „czwartą władzą”? Jeśli nie są, to jaką funkcję sprawują w procesie komunikacji politycznej? Jaki wymiar władzy można przypisać mediom?

sbKsiążka dr. Tomasza Gackowskiego dotyczy nieznanych kontekstów polskich mediów i dziennikarzy Polski mniej znanej 1945-1989. Jest to szczególnie ważna praca, gdyż obok historycznej prezentuje także medioznawczą perspektywę dziejów najnowszych, które na dobrą sprawę dopiero zaczynamy badać. Z tego punktu widzenia - w świetle przeprowadzonych kwerend i zgromadzonych materiałów - jest to nowe i interesujące opracowanie, które powinno zainteresować nie tylko historyków, ale również szerokie grono amatorów nie do końca jeszcze odkrytych i zbadanych dziejów powojennej Polski.
prof. dr hab. Marek Jabłonowski

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

metody badania wizerunkuMetody badania wizerunku w mediach są niezwykle atrakcyjną nowością wydawniczą na polskim rynku badań mediów. Casus polskiego biznesmena Ryszarda Krauzego jest dobrze dobranym przykładem analizy kreowania pozytywnego wizerunku, jak również jego niszczenia w przestrzeni publicz­nej.
O czym zatem jest ta książka? O tym, jak to robić w sposób profesjonalny, jakie metodologiczne ustalenia znajdują tu zastosowanie, jakie to może rodzić następstwa dla jednostki w sferze publicznej ? - i o tym wszystkim piszą w sposób niezwykle interesujący i badawczo odkrywczy młodzi analitycy, działający przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Czy warto sięgnąć po tę książkę? - tak i to jak najszybciej, po to, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności badawcze w zakresie komunikacji społecznej.

prof. Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

Książka prezentuje przejrzysty wykład o tym, czym w rzeczy samej jest wizerunek i w jaki sposób można go badać. Wybrane fragmenty dotyczą modelej analizy wizerunku w mediach - od teorii do praktyki - w jaki sposób zoperacjonalizować taką analizę. Ponadto dodano fragment z podsumowującego badanie rozdziału, w którym starano się rozstrzygnąć na ile polityka wizerunkowa znanego biznesmena była skuteczna w sytuacji kryzysowej dla jego wizerunku.

Książka stanowi podstawowy, surowy wykład o popularnej wśród medioznawców metodzie analizy zawartości (ang. content analysis). Wybrane fragmenty prezentują wyniki przykładowych, uproszczonych analiz, jaki można realizować za pomocą rzeczonej metody. Te krótkie raporty prezentują ewolucję newsa w dziennikach ogólnopolskich (tzw. żywotność newsa) oraz sposób relacjonowania określonego wydarzenia przez dzienniki - odejścia Marka Jurka z PiS-u i założenia nowej partii, a także sprawę tzw. taśm Oleksego. Ostatni rozdział podsumowuje badania - pokazuje ich zalety, oraz słabości, których winni wystrzegać się w podobnych badaniach inni badacze.

memyZapraszamy do lektury nowego tomu (32) Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu z serii MEDIA początku XXI wieku, pod redakcją: Tomasza Gackowskiego, Karoliny Brylskiej i Mateusza Patery. Autorzy w swoich publikacjach koncentrują się na memach w kontekście krytyki politycznej w czasach kultury obrazu. Publikacja została dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibiologii Uniwersytetu Warszawskiego.